Cursussen op Kinderdagverblijven 

Cursussen op Kinderdagverblijven en Peuterspeelzalen:

Vanuit mijn jarenlange ervaring als leidster op een kinderdagverblijf geef ik cursussen muziek, taal en beweging aan peuters en hun leidsters.

In een cursus van 8 keer leren kinderen allerlei versjes en liedjes ondersteund door gebaren.

Ik vertel een verhaaltje over een paardje dat door het seizoen heen van alles beleefd.

Soms maak ik gebruik van eenvoudige muziekinstrumentjes en attributen. Maar ook het lichaam kan je gebruiken als instrument!

Ervaring heeft geleerd dat een opbouw de kinderen helpt om aan het eind van de cursus de liedjes en versjes te kennen. De taal wordt rijker door veel herhaling en nabootsing van gebaren, die op hun beurt helpen de taal weer te verduidelijken.

Aan de hand van het verhaal en de liedjes komen de kinderen in beweging, worden grove en fijnere motoriek beoefend en worden zintuigen geprikkeld (zoals luisteren, kijken en tasten).

En omdat we dat samen in de groep doen wordt de sociale ontwikkeling gestimuleerd.

De liedjes en versjes worden gebundeld, zodat deze ook door de leidsters gebruikt kunnen worden.

Heeft u belangstelling voor een cursus bij u op de kinderopvang of op de peuterspeelzaal neem dan contact op.