Kinderopvangtoeslag 

Door mijn registratie bij het Landelijk Register Kinderopvang en de samenwerking met een gastouderbureau, kun je als vraagouder toeslagen aanvragen bij de belastingdienst.

Registratienummer Kinderopvang Zingedingen: ............
Registratienummer Solo Bambini: 144894154

De maximum toeslag is alsvolgt vastgesteld:

2016: €5,52 per uur per kind

De daadwerkelijke hoogte hangt af van je (gezamenlijk) inkomen en het aantal opvanguren in combinatie met het aantal gewerkte uren van de minst werkende ouder. Ga voor meer informatie over de kinderopvangtoeslag naar de website van de Belastingdienst.