Muziek, taal en beweging 

Een speelse cursus voor ouder en kind waarin ontwikkeling en plezier samen gaan.

klik om te vergroten

Wat doen we?
Waarom deze cursus?
Voor wie?

In deze cursus worden de zintuigen aangesproken door middel van spelletjes in een dynamische kring waarin muziek, zang, taal en beweging samenkomen.

Ook wordt er gewerkt aan de grove en fijnere motoriek van peuters.

We zingen allerlei liedjes van het seizoen en doen versjes en spelletjes met beweging.

Soms maken we daarbij gebruik van eenvoudige instrumentjes en kleine attributen.

De rode draad is het paardje dat wakker wordt en vervolgens door het seizoen allerlei dingen beleeft. Daarna gaan de kinderen spelen en verwerken ze wat ze beleefd hebben door nabootsing en samenspel.

Hoe ziet een korte ochtend eruit?

  • Muzikaal bewegingsspel

  • Vrij spel

  • Opruimen

  • Muzikaal bewegingsspel

MUZIKAAL BEWEGINGSSPEL

We beginnen met muzikaal bewegingspel in een kring.

Het is een klein verhaal over een paardje dat wakker wordt gemaakt en de stal uitloopt.

Buiten komt het allerlei dieren tegen.

In het voorjaar komt het de kuikentjes tegen die piepen in hun nestje, het lammetje dat geaaid mag worden, de kikker die van zijn lelieblad in het water springt, kwaakt en een mug vangt. Soms regent het hard, maar de zon komt altijd weer terug.

In de zomer gaat het paardje naar het strand en spetteren we in de zee en varen we op de golven.

In de herfst rapen we eikels en kastanjes en doet het eekhorentje mee en de egel ritselt in de bladeren door met de handen tegen elkaar te wrijven.

Alle kinderen en ouders zijn de kuikentjes, of het lammetje of het paardje en doen mee met de liedjes, spelletjes en versjes met bewegingen.

VRIJ SPEL

Daarna is er vrij spel van een half uur.

Tijdens dit vrije spel kunnen de kinderen samen of alleen spelen met eenvoudig speelgoed dat de fantasie stimuleert. Het speelgoed is van natuurlijke materialen en veilig voor kinderen.

Wat de kinderen beleefd hebben in het muzikaal bewgingsspel komt vaak tot uitdrukking en het spelen en zingen tijdens het vrije spel. Het kan voor hen een stukje verwerking zijn. En voor ouders een gezellig moment met elkaar!

En de stokpaardjes zijn dan favoriet!

klik om te vergroten klik om te vergroten

OPRUIMEN

We zetten de opruimhoed op en zingen erbij.

Ter afsluiting komen we weer bij elkaar in de kring en brengen het paardje terug naar de stal.

Het paardje wordt geborsteld (dat vinden de kinderen meestal heerlijk) en krijgt wat water en haver zodat het tevreden kan gaan slapen.

Waarom deze cursus?

Elk kind is eigenlijk voortdurend in beweging, vanuit beweging leert het de wereld kennen.

Daarbij speelt de nabootsing een hele grote rol. Zo kan het kind zich ontwikkelen en zich de wereld eigen maken.

Kinderen zoeken van nature het ritmische element: uit de tas, in de tas, open en dicht doen van doosjes, elke keer weer van het muurtje afspringen en er op klimmen.

Het leert zo zijn eigen ritme te vinden.

Het jonge kind is muziek, zijn lijfje komt in beweging bij alles wat muziek is.

Beweging en lied horen bij elkaar. Bewegingen nemen het kind mee en ondersteunen de taal in het leren zingen en spreken van bijvoorbeeld versjes. Dat komt doordat het kind alles nabootst. Innerlijk en uiterlijk.

  • Door het zingen ontwikkelt het kind zijn stem en door het spreken van ritmische versjes zijn articulatie en geheugen.

  • Door herhaling van liedjes en bewegingen ontstaat een sfeer van herkenning en vertrouwen.

  • Door het gezamenlijk zingen, spelen, en bewegen ontwikkelen de kinderen sociale vermogens.

  • Door de beweging leert het kind zijn lichaam kennen, het sterker te maken en het te beheersen.

Alles werkt daar aan mee. Met de grote bewegingen, zoals klimmen, rennen, en springen ademt het kind uit, het treedt naar buiten en door de kleine bewegingen en gebaren, zoals eenvoudige vingerspelletjes, komt het kind weer terug bij zichzelf.

Oftewel in- en ontspanning wisselen elkaar af in mijn cursus en op die stroom komt het kind in evenwicht.

Voor wie

Een ieder die samen met zijn (klein-) kind plezier wil beleven!

Ieder kind houdt van muziek, zingen en bewegen.

Als ouder hoef je geen musicus te zijn.

Iedereen heeft klank en stem en doet naar eigen kunnen mee.

Het gaat immers om de intentie waarmee je het brengt, dat wordt opgepakt door je kind.

Voor alle speelgoed en materialen wordt gezorgd. Je krijgt alle liedjes en versjes gebundeld mee, zodat je thuis ook kan zingen en bewegen met je kind.