Opvanguren en vakantie 

Opvanguren: 13:00- 18:00 uur, kinderen worden afgehaald op basisschool Wonnebald

15:00-18:00 uur, kinderen worden afgehaald op de buurtscholen (vlakbij mijn huis)

Opvanglocatie:

Haanplein 7

2566VD Den Haag

Vakantie, ziekte, afwezigheid:

Hemelvaartdag

Vakantie 2016 : 4 weken aaneensluitend in de zomervakantie, eerste en laatste week wel open

2 weken kerstvakantie

2 weken meivakantie.

In de herfstvakantie en voorjaarsvakantie en de eerste en laatste week van de zomervakantie ( 2016) biedt ik de hele dag opvang aan.

Nationale feestdagen gesloten.

De exacte data van de vakanties en/of sluitingen, worden minimaal 2 maanden van te voren bekend gemaakt aan de ingeschreven vraagouder.

Op studie dagen van school kan ik, indien gewenst, de gehele dag opvang bieden. Dit gaat in overleg.

Bij ziekte of afzegging door de ouder moet er wel doorbetaald worden voor een bepaalde periode.