Tarieven 

Tarieven Naschoolse Opvang Zingedingen

Zingedingen is aangesloten bij het overkoepelende gastouderbureau Solo Bambini. Daardoor is Zingedingen ingeschreven bij het Landelijk Register Kinderopvang en komt u als u, aan de voorwaarden voldoet, in aanmerking voor Kinderopvangtoeslag.

De kosten voor opvang bij mij als gastouder zijn uit 2 delen opgebouwd:

Kosten Naschoolse Opvang Zingedingen

Uurtarief 2016: € 6,50 per uur per kind, inclusief biologische voeding, exclusief eventueel busvervoer

Het aantal opvanguren wordt bij de aanname besproken en vastgelegd in het contract met het gastouderbureau.

Maandelijks zullen de kosten door het gastouderbureau worden gefactureerd.

Kinderopvang Zingedingen hanteert de eerste maand na inschrijving als proefmaand, waarin het contract door beide partijen zonder opzegtermijn kan worden opgezegd. Daarna geldt er een opzegtermijn van 1 maand.

Kosten gastouderbureau Solo Bambini

Voor het tarief van Solo Bambini kan worden gekozen uit twee vormen: een uurtarief of een maandtarief. Het maandtarief is:

2016: €49,85 per maand per kind

Heeft je kind per maand minder dan 48 uren opvang nodig, dan ben je voordeliger uit met het uurtarief:

2016: €1,05 per uur per kind

Ook deze kosten worden door het gastouderbureau gefactureerd. Zowel Kinderopvang Zingedingen als Solo Bambini berekenen geen inschrijfkosten.

Opvanguren: 13:00- 18:00 uur, kinderen worden afgehaald op basisschool Wonnebald

15:00-18:00 uur, kinderen worden afgehaald op de buurtscholen (vlakbij mijn huis)

Opvanglocatie:

Haanplein 7

2566VD Den Haag

Vakantie, ziekte, afwezigheid:

Hemelvaartdag

Vakantie : 4 weken aaneensluitend in de zomervakantie, waarvan 1 week voor de schoolvakantie begint.

2 weken kerstvakantie

2 weken meivakantie.

In de herfstvakantie en voorjaarsvakantie en 3 weken schoolvakantie biedt ik de hele dag opvang aan.

Op studie dagen van school kan ik, indien gewenst, de gehele dag opvang bieden. Dit gaat in overleg.

Bij ziekte van mij is er altijd vervanging. Indien u dit niet wenst hoeft er niet betaald te worden voor deze dagen.

Bij ziekte of afzegging door de ouder moet er wel doorbetaald worden voor een bepaalde periode.